Partners van de Zoogdiervereniging

VOFF

Binnen de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna werken de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (waaronder de Zoogdiervereniging) samen aan een goede en effectieve informatievoorziening over de Flora en Fauna van Nederland ten behoeve van publieke ontsluiting, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en beleid, beheer en bescherming van de Nederlandse natuur.

www.voff.nl

 

Soortenbescherming Nederland

Soortenbescherming Nederland is een Vereniging van diverse soortenbeschermende organisaties, waarin de Zoogdiervereniging één van de partners is. Soortenbescherming Nederland heeft als doel: het beschermen van biodiversiteit in Nederland. Om dit doel te bereiken is goede samenwerking onontbeerlijk. Ook probeert Soortenbescherming Nederland de natuur en biodiversiteit overal hoog op de agenda te houden.

www.soortenbescherming.nl

 

Natuurpunt

Natuurpunt is een Vlaamse organisatie, die terreinbeheer koppelt aan onderzoek naar en bescherming van verschillende soortgroepen. De Zoogdiervereniging werkt samen met de Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep. Afgevaardigden van deze werkgroepen hebben zitting in de redactie van het gezamenlijke tijdschrift Zoogdier.

www.natuurpunt.be

 

IUCN NL

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), 's werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties. IUCN stelt jaarlijks de Rode Lijst van bedreigde soorten op en heeft als enige natuurbeschermer de status van ambassadeur bij de Verenigde Naties. IUCN telt zo'n 40 lidorganisaties in Nederland, waaronder de Zoogdiervereniging.
 

www.iucn.nl

 

Batlife Europe

BatLife Europe is een internationaal samenwerkingsverband van nationale natuurbeschermingsorganisaties die zich inzetten voor het bevorderen van de instandhouding van alle soorten vleermuizen en hun habitats in heel Europa. De Zoogdiervereniging is één van de oprichters van BatLife Europe.

www.batlife-europe.info

 

Vivara Natuurbeschermingsproducten

Vivara natuurbeschermingsproducten is gespecialiseerd in het ontwikkelen van natuurbeschermingsproducten, zoals egelhuizen en vleermuiskasten. Enkele producten zijn gezamenlijk ontwikkeld. Met aankopen bij Vivara steunt u ook de Zoogdiervereniging.

www.vivara.nl

 

Inezia Tours

Inezia Tours organiseert diverse reizen, zoals fotografiereizen en zoogdierreizen. Voor leden van de Zoogdiervereniging zijn er regelmatig speciale aanbiedingen en met wanneer u met Inezia Tours op reis gaat steunt u daarmee de Zoogdiervereniging.

www.ineziatours.nl