Informatie over de ANBI-status van de Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. De Belastingdienst stelt verschillende voorwaarden, waaronder de weergave van een aantal zaken op onze website.
 

Officiële naam: Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
Bij publiek bekende naam:  Zoogdiervereniging
Bezoekadres: Toernooiveld 1, 6525ED Nijmegen
Postadres: Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen
Telnummer: 024-7410500
KvK-nummer: 40342672
RSIN-nummer: 9882492
E-mail: info@zoogdiervereniging.nl
Beleidsplan: Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 (pdf)
Bestuursamenstelling:

Jan Buys - Voorzitter
Jan Hovenkamp - Penningmeester
Peter Milders - Secretaris
Jeike van de Poel - Bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur: Alle bestuursleden voeren hun taken volledig vrijwillig uit.
Verslag van activiteiten: Jaarverslag van de Zoogdiervereniging 2017 (pdf)
Staat van baten en lasten:

Staat van baten en lasten 2017 (pdf)

Balans:

Balans 2017 (pdf)

Doelstelling:

1. De Vereniging heeft ten doel zich nationaal en internationaal in te zetten voor de studie en de bescherming van in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van activiteiten voor haar leden
  • het (laten) uitvoeren van onderzoek
  • het geven van voorlichting en adviezen
  • het uitvoeren of doen uitvoeren van maatregelen ter bescherming en behoud van zoogdiersoorten en hun leefgebieden

Statuten van de Zoogdiervereniging 2017 

 
 
 
Statuten: